Tillbehör till luft-luftvärmepumpar

För att få ut lite mer av din värmepump, kan du välja till olika tillbehör.

Fjärrstyrning via app i mobilen

Med fjärrstryning kan du alltid ha kontroll på uppvärmningen. Du kan exempelvis ändra inställningar och sänka temperaturen oavsett var du befinner dig. Ett smidigt sätt att spara extra mycket energi helt enkelt. Olika system finns med appar till både iPhone, Android och Windows.

Du kan ta emot varningar från systemet och på så vis alltid veta om uppvärmningen fungerar som den ska. Om temperaturen vid dosan sjunker eller det blir strömavbrott får du varningar till din mobil. På så sätt kan du vidta åtgärder, när det verkligen behövs och slippa de oönskade konsekvenserna vid sönderfrusna rör.

Generellt finns två olika typer av styrning. Den ena styrningen bygger på sms-kommunikation mellan din telefon och dosan vid värmepumpen. Fördelen med sms-styrning är att den kan fungera även vid strömavbrott med hjälp av reservbatteri. Det andra alternativet är WiFi-styrning, som av naturliga skäl inte fungerar vid strömavbrott eftersom WiFi-nätet då ligger nere. Därför föredrag många sms-styrning i sommarstugor och fritidshus. Båda finns med användarvänliga appar.

Värmepumpsskydd

Ett värmepumpsskydd ger din värmepumps utedel lite extra skydd mot nederbörd och snöras från taket, som kan skada värmepumpen. Luft-luftvärmepumpar tillverkas för nordiska förhållanden, men det är verkligen extrema väderförhållanden med mycket fukt, nederbörd och temperaturskillnader. Med lite extra skydd mår värmepumpen bättre och belönar dig genom att lättare bibehålla en hög effekt och hålla lite längre.

Värmepumpsskyddet döljer också värmepumpens utdel, vilken många upplever som mindre estetiskt tilltalande. Skyddet kan målas i önskad färg, exempelvis samma som huset, så den smälter in i omgivningen.

värmepumpsskydd

Värmepumpsskydd som målas i samma färg som huset smälter snyggt in i sin omgivning.

Värmepumpstak

Ett värmepumpstak skyddar också mot nederbörd och snöras. Luft-luftvärmepumpens utdel får ett gott skydd, men taket döljer inte värmepumpen på samma sätt som skyddet.

Markstativ

Genom att placera värmepumpens utedel på ett markstativ istället för på konsoler på väggen (vilket är standard) kan du skydda dig mot oönskat buller från värmepumpen. Ibland fortplantar sig ljudet från värmepumpen i väggarna på ett oönskat sätt och då räcker det helt enkelt inte riktigt med konsoler med vibrationsdämpare.