Besparing

Beroende på var i landet man bor, kan man göra olika stora besparingar med en värmepump. Detta beror på att klimatet skiljer sig. Generellt så kan man göra en större procentuell besparing i Skåne, än vad man kan i övriga Sverige.

COP-värde och SCOP-värde

För att få en idé om hur mycket man kan spara med en värmepump, brukar man titta på värmepumpens COP- och SCOP-värde.

COP-värdet visar nämligen hur många gånger mer energi man får ut från värmepumpen, mot den energi man pumpar in. Ett COP-värde på 4,5 betyder alltså att man får ut 4,5 gånger så mycket värme (energi), som den el (energi) som går åt för att driva maskinen.

COP-värde mäts under mycket specifika förhållanden, nämligen vid 20°C inne och 7°C ute. Ganska ofta är förhållandena annorlunda, även om denna siffra kan vara mer rättvisande för Skåne, än för övriga Sverige. I och med att COP-värden länge har angetts för värmepumpar, försöker tillverkarna få så bra siffror som möjligt för just dessa förutsättningar.

Nu har man börjat gå över mer och mer till SCOP-värden eller årsvärmefaktor istället. SCOP-värdet ger nämligen ett COP-värde fast utslaget över året. Här ta man hänsyn till förändringarna i temperatur över året. SCOP-värden tas också fram för olika klimatområden.

Besparing enligt tester för Malmö

En fördel för dig som bor i Skåne, är att Energimyndigheten vanligen i sina tester utgår från klimatet på tre olika platser, och en av platserna är just Malmö. Därför är det lätt för skåningar att utgå från testresultaten i sitt val av värmepump.

Bor man i Skåne är det ju viktigare att värmepumpen sparar så mycket energi som möjligt under året, än att värmepumpen fungerar mycket bra en riktigt kall dag i Luleå.

Besparing med luft-luftvärmepump

Besparingen med en luft-luftvärmepump är relativt hög, med tanke på vad den kostar att installera. Många gånger kan priset för värmepump och installation hamna på mellan 15000 och 20000 kronor och vid en mindre värmepump till och med lägre än så. I och med att en luft-luftvärmepump ändå kan spara en stor mängd energi har värmepumpen ofta återbetalat sig snart – vanligen inom något år.

Värmepump från Fujitsu.I vanliga fall brukar man räkna med en besparing på 30-55 % med en luft-luftvärmepump, men för Skåne kan siffran bli något högre. Energimyndigheten har testat luft-luftvärmepumpar, som lyckades åstadkomma en energibesparing på 76 % i ett litet hur i Skåne och 70 % för ett större hus i Skåne, men detta är under optimala förhållanden och du får nog räkna med att besparingen kanske blir något lägre för dig, beroende på förutsättningar som isolering och hur öppen planlösningen är.

Besparing med luft-vattenvärmepump

Med en luft-vattenvärmepump får man ofta en hög besparing. Vanligen brukar man spara 40-65 % med en luft-vattenvärmepump.

Fördelen men luft-vattenvärmepumpen är ju också att den sprider värmen bättre i huset och att den även kan värma upp ditt tappvatten. Du kan alltså spara energi även på varmvattnet från kranarna.

Tyvärr har Energimyndigheten här inte tittat på olika klimatzoner, även om luft-vattenvärmepumparna ju också är beroende av utomhusluften och hämtar sin energi från denna. Luft-vattenvärmepumparnas kapacitet påverkas också av inomhustemperaturen, men vi får hålla till godo med mer generella siffor, för hela landet.