Tillstånd för värmepump

När du ska installera värmepump kan det krävas tillstånd från kommunen. Detta regleras på kommunnivå och skiljer därför mellan olika kommuner. I vissa kommuner krävs tillstånd, i andra räcker det med att anmäla till kommunen vad man gör.

Gäller särskilt bergvärme, ytjordvärme och sjövärme

Det är framför allt vanligt att det krävs tillstånd för att installera bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och grundvattenvärme. Vanligtvis krävs inte tillstånd eller anmälan för att installera luftvärmepumpar, men det förekommer. Exempelvis har Malmö haft anmälningskrav för luftvärmepumpar fram till 2016.

Kostnad för tillstånd för värmepump i Skåne

Att ansöka om tillstånd för installation av värmepump kostar olika mycket i olika kommuner. I tabellen nedan kan du se vad som gäller för olika kommuner i Skåne:

Kommun Vilken värmepump Kostnad
Helsingborg Mark-, sjö- och bergvärmepumpar Ytjordvärme: 2 000 kronor Bergvärme: 2 400 kronor-6 400 kronor beroende på kapacitet.
Hässleholm Mark-, sjö- och bergvärmepumpar 2085 kronor
Kristianstad Mark-, sjö- och bergvärmepumpar 1280 kronor
Landskrona Mark-, sjö- och bergvärmepumpar 1710 kronor
Lund Mark-, sjö- och bergvärmepumpar 1400-5600 kronor beroende på storlek
Malmö Mark-, sjö- och bergvärmepumpar (anmälan för luftvärmepump i särskilda områden) 965 kr/timme (taxa enligt miljöbalken)
Trelleborg Mark-, sjö- och bergvärmepumpar 1800 kronor
Ystad-Österlensregionen Mark-, sjö- och bergvärmepumpar (anmälan för luftvärmepump i särskilda områden) 800 kr/h för 3 timmar
Ängelholm Mark-, sjö- och bergvärmepumpar 705 kr/timme

OBS: Siffrorna i tabellen är hämtade från 2013. Besök alltid din kommuns hemsida, för aktuella uppgifter.