Värmepump i Malmö

Om du bor i Malmö och är intresserad av en värmepump, är denna sidan full av information specifikt för dig.

Köpa värmepump i Malmö

Om du funderar på att köpa en värmepump i Malmö, rekommenderar vi att du vänder dig till vår e-butik. Vi säljer värmepumpar till hela Sverige och självfallet även till Malmö. Vi har installatörer, som kan hjälpa dig med din installation, men även service av värmepump i Malmö.

Passar värmepump i Malmö?

I Malmö brukar man välja en luftvärmepump. Malmö ligger såpass långt söderut, att luftvärmepumparna ger en mycket hög effekt. Luftvärmepumpar är mer effektiva när utomhustemperaturen inte sjunker alltför lågt. Detta innebär att besparingspotentialen är mycket stor i Malmö. Energimyndigheten testar luftvärmepumpar för just klimatet i Malmö, så du kan få mycket goda uppgifter om möjlig besparing i Malmö. Följ länkarna nedan.

Läs mer om möjlig besparing med luft/luftvärmepump i Malmö

Läs mer om möjlig besparing med luft/vattenvärmepump i Malmö

En anledning till att de flesta väljer luftvärmepumpar i Malmö, är att bergvärme är mindre lämpligt, än i många andra delar av Sverige. Berggrunden i Malmö och stora delar av Skåne består av bergarter, som passar sämre ihop med bergvärme. Det innebär att man måste borra betydligt djupare, för att få samma effekt, något som kostar mer. Samtidigt som bergvärmen är dyrare, är de billiga luftvärmepumparna mer effektiva, vilket gör bergvärmen till ett både ovanligt men också onödigt dyrt val.

Läs mer om bergvärme i Malmö och Skåne

Vattenkvalitet i Malmö

Med ett vattenburet uppvärmningssystem är det viktigt med rätt korrosionsskydd i varmvattentanken. Vattnet i Malmö är medelhårt, med en hårdhet på 5-6°dH. Värden mellan 5 och 10 räknas som medelhårt och Malmös vatten ligger alltså ganska nära mjukt. Det aktuella pH-värdet, kloridhalten m.m. spelar också roll. Prata med din återförsäljare, när du väljer varmvattenberedare, så får du råd om vilken som passar bäst.

Läs mer om vattenkvalitet i Malmö

Tillstånd för värmepump i Malmö

För större värmepumpar, som bergvärme, måste man ansöka om tillstånd hos kommunen. För luftvärmepumpar, måste man i Malmö ansöka om tillstånd inom detaljplan eller specifika områden som redovisas enligt miljöföreskrifternas kartbilaga.