Ytjordvärme

I Skåne är ytjordvärme mycket populärt, jämfört med i övriga Sverige. Detta beror på att Skåne är ett av de områden i Sverige där bergvärme passar mindre bra och då väljer skåningarna helt enkelt andra alternativ som ytjordvärme, sjövärme eller luftvattenvärme. Ytjordvärme kallas också ofta jordvärme eller markvärme.

Köpa ytjordvärmepump i Skåne

Om du funderar på att skaffa en ytjordvärmepump i Skåne, kan du vända dig till vår butik. Där kan du efterfråga en offert.

Till Polarpumpens e-butik

Förutsättningar för markvärme

Ytjordvärme hämtar man genom slangar som placeras strax under markytan på tomten. Slangarna ska placeras med lite drygt en meters mellanrum och därför krävs att man har en ganska så stor tomt. Man räknar med att en normalvilla behöver ungefär 200 meter slang. Oftast innebär detta att man måste gräva upp en yta på ca 400-600 kvadratmeter, beroende på de aktuella förutsättningarna. Den fungarer bra för att värma både huset och tappvarmvattnet.

Markvärme använder sig helt enkelt av den solvärme som lagras närmast markytan.

Fördelar med jordvärme

  • Miljövänligt
  • Behöver inte borra
  • Mer ekonomisk än bergvärme
  • Stor besparing

Nackdelar med jordvärme

  • Kan påverka gräsmattan.
  • Behövs en viss sorts jord för optimal värme.
  • Kräver en stor tomt.
  • Måste gräva upp och återställa tomten.

Tillstånd för värmepump

Det brukar krävas tillstånd från kommunen för att installera jordvärme.

Läs mer om tillstånd för värmepump

Ekonomi för ytjordvärme

Man brukar räkna med att kostnaden för att skaffa ytjordsvärme landar någonstans mellan 100 000 – 120 000 kronor. Det brukar vara något billigare att installera än bergvärme, även om värmepumpen är densamma och därför kostar lika mycket.

Besparingen är oftast hög. Energimyndighetens testresultat visar på uppåt 80 % för denna typ av värmepump.

Med en ganska hög investeringskostnad i kombination med en stor besparing, blir återbetalningstiden vanligen ca 10 år.

Förutsättningar för markvärme i Skåne

Förutsättningarna för ytjordvärme är oftast goda i Skåne. Ytjordvärmen gynnas av det milda klimatet.