Bergvärme

Bergvärme är mycket populärt i hela Sverige. Bergvärmen erbjuder en mycket stor besparing, men är förhållandevis dyr att installera.

Bergvärmepump från BoschKöpa bergvärmepump i Skåne

Om du funderar på att skaffa en bergvärmepump i Skåne, kan du vända dig till vår butik. Där kan du efterfråga en offert.

Till Polarpumpens e-butik

Från mark till vatten

En bergvärmepump hämtar energi från marken på olika sätt. Värmepumpen sprider sedan värmen i huset med hjälp av vattenburen uppvärmning (golvvärme och radiatorer). Den ger tappvatten och kan ofta användas till poolvärme under sommaren, med hjälp av extra tillbehör.

De flesta har hört talas om bergvärme, där man för ner värmepumpens kollektorslang i ett djupt borrhål i marken, men samma sorts värmepumpar kan också hämta energi från marken på andra sätt. Ibland kallas dessa alternativ gemensamt för markvärme, men begreppet markvärme används också ibland för ytjordvärme.

Ytjordvärme

Man kan gräva ner kollektorslangen en liten bit ner i jorden, men istället låta den täcka en större yta. På så vis utnyttjar man värmen i ytjorden. Detta brukar vara något billigare att installera än bergvärme, men kräver att man gräver upp en stor yta. Systemet är vanligare i södra Sverige.

Läs mer om ytjordsvärme i Skåne.

Sjövärme

Vid sjövärme sänks kollektorslangen ner i en sjö eller ett vattendrag och värmepumpen hämtar sin energi därifrån. Även detta brukar vara billigare att installera än bergvärme.

Grundvattenvärme

Vid grundvattenvärme hämtar man energi från grundvattnet, d.v.s. mer ytligt än bergvärme. Vanligen hämtas värme från ett hål och kyla förs tillbaka till grundvattnet i ett annat. Grundvattenvärme har blivit allt mer ovanligt, då det är mycket känsligt att påverka grundvattnet.

Fördelar med bergvärme

Fördelarna är många med bergvärme:

  • stor möjlig besparing
  • kan kombineras med andra värmekällor
  • effektiv spridning av värmen med vattenburen värme
  • tappvatten
  • möjlighet till poolvärme med extra tillbehör.

Nackdelar med bergvärme

Det finns också en del nackdelar med bergvärme:

  • dyrast bland värmepumpar – gäller både själva värmepumpen, installationen och reparationer
  • bergvärme passar inte så bra till berggrunden i Skåne
  • lång återbetalningstid
  • kräver tillstånd från kommunen

Tillstånd för bergvärmepump

Det krävs som regel tillstånd för bergvärme. Detta kostar olika mycket i olika kommuner. Följ länken nedan för att få veta vad det kostar i olika skånska kommuner.

Läs mer om tillstånd för värmepump

Ekonomi med bergvärme

Bergvärmepumpar brukar vara en lönsam affär, men det tar tid innan investeringen är återbetald. Vanligen kostar värmepump inklusive installation ca 90 000 – 150 000 kronor. Besparingen blir stor varje år; det är inte ovanligt med uppåt 70 %. I och med den förhållandevis höga investeringskostnaden blir återbetalningstiden ganska lång, ca 10 år är inte ovanligt.

Att reparera bergvärme och att byta ut bergvärmepumpen kan också innebära en stor kostnad. Efter ca 15 år brukar man behöva reparera eller byta ut värmepumpen, vilket också är viktigt att tänka på i kalkyleringen.

Installationskostnaden varierar beroende på hur djupt man behöver borra och tyvärr är berggrunden i Skåne mindre lämplig för bergvärme, vilket kräver djupare borrhål. ROT-avdraget kan utnyttjas för att få ner installationskostnaden.

En fördel är också att bergvärme ökar värdet på ditt hus, så även om du kanske inte själv bor kvar när investeringen har återbetalat sig, kan du få tillbaka din investering när huset säljs för ett högre pris.

Besparing med bergvärmepump

En bergvärmepump brukar ge en besparing på 40-70 %. Vanligen är det denna värmepump som ger den största besparingen bland värmepumpar.

Förutsättningar för bergvärme i Skåne

Förutsättningarna för bergvärme i Skåne är betydligt sämre än i större delen av Sverige. Detta beror på att Skåne till största delen har en berggrund som består av kalksten och liknande bergarter, till skillnad mot urberget som större delen av Sverige vilar på. Kalksten har sämre värmeledningsförmåga, vilket kräver djupare borrhål. Något som naturligtvis ökar installationspriset.

Samtidigt kan man inte spara lika mycket pengar med en värmepump i Skåne som längre norrut. Man kan ofta spara en större andel av sin uppvärmningsenergi, i och med varmare medeltemperatur, men den totala besparingen blir mindre än i norr. Man behöver helt enkelt inte lika mycket energi till uppvärmning i Skåne.

Detta gör att bergvärme är ganska ovanligt i Skåne. En dyrare installation ger en stor investeringskostnad och ihop med en lägre möjlig besparing blir återbetalningstiden betydligt längre i Skåne. Av denna anledning brukar man välja andra värmepumpar i Skåne.