Besparing med luft-vatten

När det gäller besparing med luft-vattenvärmepump har Energimyndigheten tyvärr inte tittat på olika delar av landet och alltså kan man inte få specifika uppgifter för Malmö, som vid luft-luftvärmepumpar. Man har också bara tittat på uppvärmning med radiatorer, inte med golvvärme.

Panasonic luft-vattenvärmepumpar

Energimyndighetens tester uppvisar en besparing på 60-70 % med en luft-vattenvärmepump.

Besparing i hus med uppvärmningsbehov på 15 000 kWh/år

I ett mindre hus med ett uppvärmningsbehov på 15 000 kWh/år får följande luft-vattenvärmepumpar bäst resultat:

Mitsubishi Ecodan Toshiba Estia Thermia Atec
Besparing kWh/år 9 900 9700 10 000
Besparing % 66 % 65 % 67 %
SCOP 3,0 2,9 3,0

Thermia Atec fick alltså allra bäst resultat, men de andra två modellerna Mitsubishi Ecodan och Toshiba Estia ligger inte långt efter. Det bör också tilläggas att Mitsubishi Ecodan och särskilt Toshiba Estia har något lägre kapacitet än Thermia Atec och därför också är betydligt billigare, särskilt Toshiban. I och med att dessa värmepumpar är billigare, återbetalar de sig också fortare.

Besparing i hus med uppvärmningsbehov på 25 000 kWh/år

I ett mellanstort hus med ett uppvärmningsbehov på 25 000 kWh/år har följande luft-vattenpumpar fått de bästa resultaten:

Mitsubishi Ecodan Viessmann Vitocal-300 AW-O Thermia Atec
Besparing kWh/år 16 000 kWh/år 16 000 kWh/år 16 500 kWh/år
Besparing % 64 % 64 % 66 %
SCOP 2,8 2,8 2,9

Här får alltså Thermia Atec återigen bäst resultat, men Mistubishi Ecodan och modellen från Viessman ligger inte långt efter. Återigen så är det också så att Mitsubishi Ecodan är den billigaste av modellerna med bäst testresultat. Thermia Atec är något dyrare och för Viessmanns modell får du räkna med att betala så mycket som 113 000 kronor, enligt Energimyndigheten.

Då skillnaden i besparing är så liten dem emellan, kan det alltså vara en god idé att köpa den billigare Mitsubishin, som troligen återbetalar sig fortare.

Besparing i hus med uppvärmningsbehov på 35 000 kWh/år

För ett stort hus med ett uppvärmningsbehov på 35 000 kWh/år fick följande luft-vattenvärmepumpar de bästa energibesparingsresultaten:

Daikin ERLQ011CAW1 Viessmann Vitocal-300 AW-O Thermia Atec
Besparing kWh/år 21 400 kWh/år 21 400 kWh/år 22 200 kWh/år
Besparing % 61 % 61 % 63 %
SCOP 2,6 2,6 2,7

Här får alltså återigen Thermia Atec det bästa resultatet.

Återbetalning

Med tanke på att energibesparingen här ligger stadigt mellan 60-70 % kommer värmepumpen snart ha återbetalat sig. Luft-vattenvärmepumparna är dyra att köpa och installera, men brukar också hålla längre än luft-luftvärmepumparna och har också vanligen längre garanti.

Investeringskostnaden för en luft-vattenvärmepump brukar ligga på mellan 50 000 och 100 000 kronor. Samtidigt sparar man mer pengar än med en luft-luftvärmepump. I Energimyndighetens tester var det stora huset som testades för en luft-luftvärmepump i ungefär samma storlek som det minsta huset för luft-vattenvärmepumparna. Det innebär att besparingen man kan göra i kilowattimmar varje år blir högre och därmed blir också återbetalningstiden kortare.

En luft-vattenvärmepump brukar ha återbetalat sig inom fem år.

Offert på en luft-vattenvärmepump

Är du intresserad av att få en offert på luft-vattenvärmepump, så hittar du uppgifter på vår sida om offerter på värmepumpar i Skåne.