Värmepump i Helsingborg

Bor du i Helsingborg och funderar på att investera i en värmepump, då har du hittat rätt. Här finner du all information du behöver inför köp av värmepump.

Köpa värmepump i Helsingborg

Om du bor Helsingborg och funderar på att investera i en värmepump, rekommenderar vi dig att du vänder dig till vår e-butik. Vi säljer värmepumpar över hela Sverige och Helsingborg är definitivt inget undantag. Vi har lokala installatörer, som kan hjälpa dig med din installation och senare även service av din värmepump i Helsingborg.

Passar det med värmepump i Helsingborg?

I Helsingborg och Skåne med omnejd är det vanligast att man väljer en luftvärmepump. I och med att Skåne ligger långt söderut ger en luftvärmepump en mycket hög effektivitet. Då temperaturen i Helsingborg inte är så låg som i många andra delar av Sverige under de kallaste månaderna passar en luftvärmepump perfekt då de är som mest effektiva när utetemperaturen inte sjunker för lågt. Detta ger en hög besparingspotential något du kan se på Energimyndighetens tester från Malmö.

Läs mer om möjlig besparing med luft/luftvärmepump i Helsingborg

Läs mer om möjlig besparing med luft/vattenvärmepump i Helsingborg

Bergvärme i Helsingborg

Att luftvärmepumpar passar såpass bra i Skåne och Helsingborg är väldigt bra, då bergvärme inte är så användbart i Skåne. Detta då berggrunden i Helsingborg och de flesta delar av Skåne är bergarter som inte passar väl med bergvärme. Bergvärme lämpar sig inte då man måste borra betydligt djupare, för att kunna få samma effekt, vilket i slutändan är dyrare. Bergvärme är därmed dyrare, luftvärmepumparna är mer effektiva och då säger det sig självt att luftvärmepumpen är det optimala alternativet i Helsingborg.

Läs mer om bergvärme i Helsingborg och andra delar av Skåne

Vattenkvalitet i Helsingborg

Med ett vattenburet uppvärmningssystem är det viktigt med rätt korrosionsskydd i varmvattentanken. Detta då mjukt vatten ökar risken för korrosionsangrepp och hårt vatten kan utfällningar i ledningar och kärl.

Man brukar dela upp vatten i olika hårdhetstyper; hårt (över 10 °dH), medelhårt (6-10 °dH) och mjukt (upp till 5 °dH).  Vattnet i Helsingborg är mjukt med en hårdhet på 5 dH. Helsingborg får vatten från Sydvatten, men har ett hårdare vatten än övriga kommuner som får vatten därifrån. Detta för att vatten infiltreras till konstgjort grundvatten.

Vilket pH-värde och kloridhalten spelar också roll. Prata med din återförsäljare när du ska investera i en varmvattenberedare för att få bäst information.

Tillstånd för värmepump i Helsingborg

I Helsingborg måste du ansöka om tillstånd om du ska installera en värmepump som hämtar värme från berg, jord-, grund- och ytvatten. Detta för att det kan påverka grundvattnet och miljönämnden vill därför ha en anmälan för att kunna godkänna eller ej.

Här kan du läsa mer om hur du anmäler din värmepump till miljönämnden i Helsingborg