Guide till din värmepump

Bor du i Skåne och funderar på en värmepump? Ta hjälp av vår guide, för att hitta en värmepump som passar dina behov och önskningar, samt förutsättningarna i Skåne.

Luft-luft Luft-vatten Frånluft Bergvärme Ytjordvärme
EKONOMI
Besparing (ca*) 30-55% 40-65% 25-50% 40-70% 40-70%
Investeringskostnad Låg Relativt låg Medel Hög Relativt hög
Återbetalningstid ca 2 år ca 5 år ca 7 år ca 10 år ca 10 år
Förutsättningar i Skåne mycket goda mycket goda goda sämre goda
TYP AV VÄRMESYSTEM
Luftburen värme x
Vattenburen värme x x x x
Alternativ till direkt-el x
Komplett uppvärmningssystem x x x x
SYSTEMET KRÄVER
Mekanisk ventilation x
Borrning x
Markområde x
Tillstånd från kommunen x x
FUNKTIONER
Luftrening x
Luftkonditionering x
Luftkonditionering med extra tillbehör x x x
Poolvärme med extra tillbehör x x x
Tappvatten x x x x
LÄS MER
Läs mer om: luft-luft luft-vatten frånluft bergvärme ytjordvärme

Rätt värmepump för din ekonomi

Ekonomiskt är det viktigt att fundera över vad som är viktigt. Du kanske inte har råd med en stor investering, eller så vill du spara så mycket som möjligt på lång sikt. De olika värmepumparna skiljer i investeringskostnad, men också besparingsmöjligheter. Detta påverkar återbetalningstiden, som är kortast för luft-luftvärmepumpar och längst för ytjordvärmepumpar och bergvärmepumpar.

element i vattenburet systemTyp av värmesystem

Värmesystemen blir också olika med de olika värmepumparna. Främst finns här en skillnad mellan luft-luftvärmepumpar och de övriga värmepumparna. Luft-luftvärmepumpar sprider värmen via inomhusluften och utgör därför ett utmärkt alternativ till direktverkande el.

Luft-vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar, ytjordvärmepumpar och bergvärmepumpar sprider alla värmen via vattenburen uppvärmning och tappvatten i hemmet.Med hjälp av inbyggda elpatroner, som tar till vid behov, kan de utgöra ett eget komplett värmesystem. En luft-luftvärmepump kräver att det finns en alternativ värmekälla (exempelvis direktverkande el, som hjälper till vid behov).

Detta kräver värmepumpssystemet

Bortsett från att vissa av värmepumparna kräver att det finns ett vattenburet uppvärmningssystem (eller att ett sådant installeras), finns även ytterligare några krav från vissa värmepumpar.

En frånluftsvärmepump kräver att det finns mekanisk ventilation. Detta är standard i nyare hus, men saknas vanligen i äldre hus, där självdragsventilation var vanligt. Mekanisk ventilation kan ofta installeras relativt enkelt, men vanligen installeras frånluftsvärme där mekanisk ventilation redan finns.

Bergvärme kräver att man borrar i marken, vilket innebär ett större ingrep vid installationen. Även sjövärme, ytjordvärme och grundvattenvärme är relativt krävande att installera och dessa tillsammans med bergvärme kräver också att man ansöker om tillstånd från kommunen. Det kan dock även förekomma att tillstånd krävs för andra värmepumpar (exempelvis om de har stora mängder köldmedium eller skall installeras i område med detaljplan), så se till att kontrollera om tillstånd krävs.

Värmepumpens funktioner

Värmepumpar kommer med olika funktioner. Funktioner som kan ses som en trevlig bonus, eller kanske meningslösa. Exempel på funktioner är luftrening, luftkonditionering, poolvärme och tappvatten.