Hem

Det här med att installera en värmepump har blivit allt mer populärt. Det är dessutom så att värmepumparna har utvecklats mycket de senaste åren och får allt bättre energibesparingsvärden. Då Skåne ligger långt söderut och har ett mildare klimat än övriga Sverige, kan man vanligen göra större procentuella besparingar än i övriga landet. En värmepump är ett utmärkt val både i Malmö, Helsingborg och Lund.

Panasonic luft-luftvärmepumpKöpa värmepump i Skåne?

Är du ute efter att köpa en värmepump och bor i Skåne? Vänd dig till Polarpumpen – Nordens största leverantör av luftvärmepumpar på internet. Du erbjuds förmånliga priser på kvalitetsvärmepumpar och du kan få hjälp med beställning, offert, installation och service.
– Till Nordens största leverantör av värmepumpar på internet

Olika sorters värmepumpar

Det finns flera olika sorters värmepumpar och de delas in i grupp efter varifrån dem hämtar sin energi och i undergrupp efter hur de sprider energin i hemmet.

Luftvärmepumpar

De olika luftvärmepumparna hämtar energi från luft.

Luft-luftvärmepump

Luft/luftvärmepump är den enklaste och billigaste varianten av värmepump. Genom att de tar värme från luft utomhus och sprider den via luft inomhus, passar de nästan var som helst.

Besparingen är hög, upp till 75 % enligt Energimyndighetens tester för klimatet i Malmö. Detta ger korta återbetalningstider på ca 2 år.

Luft-luftvärmepumpen kan dessutom användas omvänt till luftkonditionering och renar inomhusluften från exempelvis mögel, allergener, bakterier och virus.

Luft-luftvärmepumpen är en mycket vanlig värmepump runtom i Skåne, särskilt i sommarstugor, radhus och andra småhus med direktverkande el.

Läs mer om luft-luftvärmepumpar

Luft-vattenvärmepump

Luft/vattenvärmepumpar är en förhållandevis enkel värmekälla till vattenburen uppvärmning och tappvatten. De hämtar energi från utomhusluften.

Luft-vattenvärmepumpar är generellt billiga jämfört med bergvärme, samtidigt som besparingen ligger i samma nivå. Återbetalningstiden brukar därför landa på ca 5 år.

Luft-vattenvärmepumparna har ökat markant i popularitet de senaste åren, vilket med största sannolikhet har att göra med deras ökade effekt och besparingsmöjlighet. De är mycket populära i Skåne, då deras effektivitet gynnas av det milda klimatet; samtidigt som bergvärme är mindre lämpligt i den skånska berggrunden.

Läs mer om luft-vattenvärmepumpar

Frånluft

Frånluftsvärmepumpar är vanliga i nyare hem runtom i Skåne. De har mer eller mindre varit självskrivna i nyare hus, där ventilationen också är mekanisk.

Principen är enkel. Frånluftsvärmepumpen återvinner den värme som finns i huset. Huset ventileras, men först sparas värmen i huset, så att det är kall luft som ventileras ut. Värmen används för att återigen värma upp huset, via vattenburen värme och tappvatten.

Inomhusluften är en relativt stabil energikälla över året, men många frånluftsvärmepumpar har en elpatron som hjälper till under kalla dagar. Viss värme går alltid förlorad och tillskott krävs därför i någon form.

Med de nyare frånluftsvärmepumparna på marknaden kan du nå upp till 65 % energibesparing, men dessa kostar relativt mycket och återbetalningstiden blir därför ca 7 år.

Läs mer om frånluftvärmepumpar

Geoenergi -bergvärme, markvärme och sjövärme

Bergvärme, markvärme och sjövärme hämtar sin energi ifrån marken. Ofta kallas detta gemensamt för geoenergi. Termen markvärme används också flitigt, men används ibland också specifikt för undergruppen ytjordvärme.

Bergvärme

Bergvärmepumparna hämtar sin energi från berggrunden. En kollektorslang placeras så den kan hämta energi från berggrunden, vilket innebär att den placeras i ett djupt borrhål.

Bergvärmepumpar är förhållandevis dyra. Både själva värmepumpen och installationen är dyrast bland värmepumparna. Samtidigt kan bergvärmepumpar vanligen också spara allra mest – uppåt 80 % om förutsättningarna är optimala. Återbetalningstiden ligger på 10 år.

Det krävs tillstånd från kommunen för bergvärme, vilket kräver både tid och pengar.

Förutsättningarna för bergvärme är sämre i Skåne. Detta beror på att Skåne till större delen vilar på sedimentär berggrund och inte urberg som större delen av Sverige. Berggrunden består av exempelvis kalksten, sandstenar och lerskiffer och värmeledningsförmågan är vanligen sämre och det krävs djupare borrhål. Djupare borrhål ger en dyrare investeringskostnad.

Samtidigt är besparingsmöjligheterna också lägre i Skåne i och med det mildare klimatet. Man behöver helt enkelt inte lika mycket energi till uppvärmning som längre norrut. Sammanslaget innebär detta att bergvärme är mindre populärt i Skåne än i övriga Sverige.

Läs mer om bergvärme

Ytjordvärme

Ytjordvärme kallas också ofta markvärme. Ytjordvärmepumparna hämtar sin energi från marken. En kollektorslang placeras så den kan hämta energi från marken, vilket innebär att den placeras en liten bit ner i marken, över ett större område.

Ytjordvärmepumpar är förhållandevis dyra. Både själva värmepumpen och installationen är relativt dyrt, jämfört med andra värmepumpar. Samtidigt kan ytjordvärmepumpar vanligen också spara allra mest – uppåt 80 % om förutsättningarna är optimala. Återbetalningstiden ligger på ca 10 år.

Det krävs vanligtvis tillstånd från kommunen för ytjordvärme, vilket kräver både tid och pengar.

Ytjordvärme är vanligt i Skåne i och med att den annars så populära bergvärmen inte passar så bra här.

Läs mer om ytjordvärme

Offerter på värmepumpar

Vi hjälper gärna dig, som bor i Skåne, att få en offert på en värmepump. Vi förmedlar både värmepumpar och installation i hela Skåne, oavsett om du bor i Ängelholm, Trelleborg, Osby eller Sölvesborg. Självklart kan vi även hjälpa dig om du bor i Helsingborg, Ystad, Lund, Malmö eller någon annanstans i Skåne.

På vår sida om offerter på värmepumpar i Skåne diskuterar vi också vad du bör tänka på när du tar in en offert och vad som skall ingå i offerten.

Värmepumpsmärken

Det finns en rad olika företag som tillverkar värmepumpar. En del av dem tillverkar enbart värmepumpar, men många är välkända leverantörer av elektronik rent allmänt. Vissa tillverkar alla olika sorters värmepumpar, som exempelvis Bosch, medan andra fokuserar på vissa sorter. Mitsubishi Electric tillverkar exempelvis enbart luftvärmepumpar.

Nedan finns en lista på de vanligaste värmepumpsmärkena på den skånska marknaden:

värmepump fujitsu med logga

Fujitsu är ett av de mest kända varumärkena, när det gäller värmepumpar.

 • Daikin
 • Panasonic
 • Bosch
 • Toshiba
 • Nibe
 • Mitsubishi
 • Fujitsu
 • Thermia
 • LG
 • IVT
 • Invest Living