Besparing med luft-luft

I Skåne kan man göra en riktigt stor besparing med en luft/luftvärmepump. Energimyndigheten testar värmepumpar för tre olika klimatområden i Sverige och ett av dem är Malmö och man kan därför få en bra uppfattning om vilken besparing man kan göra i Skåne.

Bosch luft-luftvärmepump

Besparing i ett mindre hus Malmö

Energimyndigheten tittar på olika storlekar på hus i sina tester. Det mindre huset i Malmö har ett uppvärmningsbehov på 9 100 kWh/år.

Nedan visas resultaten för de bästa luft-luftvärmepumparna för ett mindre hus i Malmö:

LG Nordisk Prestige Panasonic HE9PKE – Flagship Toshiba Polar 25 -ND IVT Nordic Inverter 12 KHR-N
Besparing i kWh 6800 6900 6800 6900
Besparing i % 75 % 76 % 75 % 76 %
SCOP 4,0 4,1 4,0 4,1

Bäst resultat för det mindre huset i Malmö fick alltså Panasonic HE9NKE eller Flagship, som modellen också kallas, liksom IVT:s Nordic Inverter 12 KHR-N. Båda gjorde en imponerande besparing på 76 %.

På en besparing på 6800 kWh/år låg även Mitsubishi FH, även om den märkligt nog hade ett något lägre SCOP-värde på 3,9.

Besparing i ett större hus Malmö

Energimyndigheten har också testat värmepumpar i ett större hus i Malmö. Det större huset i Malmö har ett uppvärmningsbehov på 16 600 kWh/år.

Nedan visas resultaten för de bästa luft-luftvärmepumparna för ett större hus i Malmö:

LG Nordisk Prestige Panasonic HE9NKE – Flagship Mitsubishi FH35 IVT Nordic Inverter 12 KHR-N
Besparing i kWh 11700 11500 11600 11500
Besparing i % 70 % 69 % 70 % 69 %
SCOP 3,4 3,3 3,3 3,3

När det gäller ett större hus i Malmö får alltså LG Nordisk Prestige det bästa resultatet med ett SCOP-värde på 3,4. Tätt efter ligger Mitsubishi FH35, som har en besparing på 70 % precis som LG Nordisk Prestige.

Optimala förhållanden

När man mäter besparingsmöjligheterna med värmepumpar, även från Energimyndigheten, har man förutsättningar, som ditt hus kanske inte lyckas leva upp till. Det kan handla om mängden isolering och hur öppen planlösningen är, för att nämna ett par exempel. Räkna därför med att du kanske inte lyckas få en fullt lika imponerande besparing i ditt hem.

Besparingen blir också större om du servar din värmepump med jämna mellanrum.

Återbetalning

I och med att besparingen kan bli riktigt hög, har värmepumpen snart återbetalat sig. Samtidigt som luft-luftvärmepumpar ger en hög procentuell besparing i Skåne, får man dock räkna med att den totala besparingen i kWh är något lägre än vad man kan göra längre norrut i Sverige. Detta innebär naturligtvis också att besparingen man gör i kronor också blir lägre. Anledningen är ju helt enkelt att det inte går åt lika mycket energi för att värma ett hus i Skåne, som längre norrut.

I och med att besparingen i kronor blir något lägre, kan också återbetalningstiden blir något längre än i övriga Sverige. Räkna dock med att din värmepump har återbetalat sig inom några år.